Agri Input Agri Output Projects Video Blogs Govt. Schemes Agri Events Social Media Hub Brochure Library

Way2Agribusiness India Pvt. Ltd. (Way2ABI)

ವೇ2ಅಗ್ರಿಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್


Way2Agribusiness Logo

Way2Agribusiness India Pvt. Ltd. is a social enterprise, established in March 2014, with a core mission to facilitate the transformation of agriculture into agribusiness. Our primary objective is to serve as a comprehensive one-stop solution provider for farmers and agribusiness enterprises, dedicated to enhancing their competitiveness by offering enabling products and services. In pursuit of this mission, we have introduced, a) product-based initiatives: Way2Agritech and Way2Foods, our registered brands, cater to the supply of agricultural inputs & outputs, respectively, & b) service initiatives: Way2Agriintel AI, Way2AgriPro, and Way2Agribiz PMC.


Our Vision & Missionremove_red_eyeOur Vision

One-stop solution for farmers & agribusiness enterprises, offering comprehensive services

exploreOur Mission

Enhancing the business competitiveness of participants in agri & allied sectors mainly farmers & agri-entrepreneurs through our enabling products & services

flagOur Objectives

 • Provide research based consultancy services & contemporary solutions to the clients in agribusiness sector
 • Seamless agribusiness project implementation and management
 • Undertake trading operations of selected agri outputs & inputs incl. implements & machineries

trending_upOur Differentiators

 • Five integrated solutions to 5 stakeholders
 • Brands “Way2Agritech” & “Way2Foods”
 • Solid online presence – Over 14 services
 • Strong network & presence at APMC Yard
 • Impactful & scalable products & services

Five for Five


 • How to transform agriculture into agribusiness? What are the professional services which will evolve in this transformation process? And how best a start-up can engage and contribute in a niche manner to assist this transformation process? These were thought provoking questions faced by the founder of Way2Agribusiness India Pvt Ltd. With the past experience as a agribusiness scholar, farmer, agribusiness analyst, working at different capacities at agribusiness entities and Knowledge Partner to the Govt. of Karnataka initiative, Dr. Prasanna Dyavegowda (Director & CEO, Way2ABI), who holds doctoral degree in Agribusiness Management, working to assist transform of agriculture into agribusiness in a niche manner through Way2ABI products & services.

 • The idea behind "Five for Five" is to provide a niche contribution to the transformation of agriculture into agribusiness. Way2Agribusiness India Pvt Ltd's innovation can be considered a combination of product, service, and business model innovation in the agribusiness sector. With the aim of assisting in this transformation process, the start-up offers innovative products and services to stakeholders in the agribusiness sector.
 • ಬಳಕೆದಾರರು Stakeholders

  • Farmers & Farmers’ Association
  • Agri Start-ups and Students
  • Entrepreneurs & Trading Community
  • Government Depts. & Agencies
  • Agritech Products Manufacturers

Our Brands


Way2Agribusiness India Pvt. Ltd., deal in both agri inputs and agri output for the benefit of farmers and consumers. Agri inputs being handled under the brand “Way2Agritech” which covers agri inputs, implements and machineries those are used by the farmers in their crop cultivation operations. Agri output being handled under the brand “Way2Foods” which covers those are grown and supplied by the farmers and they will be looking for market creation for the same.

Way2Agritech

Way2Agritech Logo
 • Agri inputs, implements & machineries ಅಗ್ರಿ ಇನ್ಪುಟ್ಗಳು & ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ

 • Flagship - Dr Soil Health & Honda Power ಡಾ. ಸಾಯಿಲ್ ಹೆಲ್ತ್ & ಹೋಂಡಾ

 • Distribution from APMC Yeshwanthpur ಎಪಿಎಂಸಿ ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ವಿತರಣೆ

 • Online presence with websites & AI ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು & AI ನೊಂದಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್

 • Agri Clinic operations for farmers ರೈತರಿಗಾಗಿ ಅಗ್ರಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು

 • Technology based Agriculture


 • A comprehensive range of farm machinery and implements

 • Organic fertilizers & pesticides with tailored inorganics

 • Optimal blend of online and offline products and services

downloadDownload

Way2Foods

Way2Foods Logo
 • Supply of selected vegetables & groceries ಆಯ್ದ ತರಕಾರಿಗಳು & ದಿನಸಿಗಳ ಪೂರೈಕೆ

 • Different sales channels to reach customers ವಿಭಿನ್ನ ಮಾರಾಟದ ಚಾನಲ್‌ಗಳು

 • Indent based supply practices ಇಂಡೆಂಟ್ ಆಧಾರಿತ ಪೂರೈಕೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು

 • Price circular support on crops to purchase ಬೆಳೆ ಖರೀದಿಸಲು ಬೆಲೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಬೆಂಬಲ

 • Combination of offline & online activities ಆಫ್ಲೈನ್ & ಆನ್‌ಲೈನ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ

downloadDownload

Services We OfferWay2AgriIntel AI

Way2AgriIntel AI
 • CropIntel - Perennial crop selection ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಬೆಳೆ ಆಯ್ಕೆ

 • AgMachineX - Technology based agri ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಕೃಷಿ

 • Agri FBI - Mkt. insights & price outlook ಮಾರುಕಟ್ಟೆ & ಬೆಲೆ ಒಳನೋಟ

 • Agri Clinic - Plant nutrients & protection ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು & ರಕ್ಷಣೆ

 • NutriTracker - Tracking & Scheduling ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ & ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

 • Agribusiness Intelligence


 • Plan, plant & prosper - CropIntel & Way2ABI Agri FBI

 • Effortless operations - AgMachineX and NutriTracker

 • Be secure and maximize returns – Agri Clinic

downloadDownload

Way2AgriPro

Way2AgriPro Logo
 • Agribiz students enrichment ಕೃಷಿಉದ್ದಿಮೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಲಪಡಿಸುವುದು

 • Professional development programmes ವೃತ್ತಿಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

 • Start-ups empowerment initiatives ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್ ಗಳ ಸಬಲೀಕರಣ ಕ್ರಮಗಳು

 • Sustainable farming practices promotion ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಪ್ರಚಾರ

 • Assist to achieve agribusiness excellence ಕೃಷಿಉದ್ದಿಮೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗೆ ಸಹಾಯ

 • Agribusiness Journey- Right skillset


 • Tailored for students, professionals, enterprising farmers & start-upsು

 • Soft skills through training sessions on online, literature & Agri tour

 • Stay updated on the latest trends and best practices in agribusiness

 • Apply the acquired knowledge and skills in real-world agribusiness

downloadDownload

Way2Agribiz PMC

Way2Agribiz PMC Logo
 • Project planning including DPR DPR ಸೇರಿದಂತೆ ಯೋಜನೆ

 • Govt. approval & clearance ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದನೆ & ತೆರವು

 • Project commissioning ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ

 • Operations mgt. & retainer services ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

 • Market penetration strategy & services ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನುಗ್ಗುವ ತಂತ್ರ

 • Agribusiness Projects


 • Identification of lucrative project opportunities

 • Roadmap from concept till commissioning & handholding

 • Enjoy custom-tailored agri project services

downloadDownload

Our Mobile Apps


Way2Agri FBI Mobile App Logo
Features
 • Content and the Report Periodicity
 • Coverage on all Key Markets
 • Add-On Services for Better Understanding
 • Price Outlook and the Market Insights
 • Agri FBI – Market Planner
 • Process to Follow by App Users

Way2Market CM Mobile App Logo
Features
 • Agri-Trade: Notification, Bidding & Rating
 • Extensive Coverage of Karnataka's Major Crop Clusters & Markets
 • Large database of sellers & buyers, nationwide
 • Expert Advisory Services and Value-Added Agri-Tech Solutions
 • Commodities Price Outlook and Market Insights

Our Online ServicesService Brief

 • Digital agribusiness nexus ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೃಷಿಉದ್ದಿಮೆ ಕೊಂಡಿ
 • Agritech advancements & Intel ಅಗ್ರಿಟೆಕ್ ಪ್ರಗತಿಗಳು & ಇಂಟೆಲ್
 • Seamless farming solutions ತಡೆರಹಿತ ಕೃಷಿ ಪರಿಹಾರಗಳು
 • From farm to plate precision ತೋಟದಿಂದ ತಟ್ಟೆ ನಿಖರತೆಗೆ
 • Empowering sustainable agri ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ ಸಶಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು
  Online - Maximize reach & minimize costs ರೀಚ್ ಹೆಚ್ಚಳ, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ

 • Corporate and social presence – www.way2agribusiness.com & www.karnatakaagribusiness.com
 • Brand hub – www.way2agritech.com & www.way2foods.in
 • E-Commerce – www.way2smartfarmer.com
 • Products specific websites – www.drsoilhealth.com, www.powertiller.in, www.urbanagriculture.in, www.way2groceries.in & www.way2vegetables.com
 • Intelligence Service - www.way2agriintel.com

Our CredentialsApprovals and Licenses


AGRI DEPT. APPROVAL - FERTILIZER AGRI DEPT. APPROVAL - FERTILIZER
APMC - TRADE LICENSE APMC - TRADE LICENSE
FSSAI-WAY2FOODS FSSAI-WAY2FOODS
PATENT-WAY2ABI AGRI FBI PATENT-WAY2ABI AGRI FBI
START-UP INDIA START-UP INDIA

Awards


green leaders green leaders
MSME-INNOVATION EXCELLENCE AWARDS MSME-INNOVATION EXCELLENCE AWARDS
MSME-INNOVATION EXCELLENCE AWARDS MSME-INNOVATION EXCELLENCE AWARDS
GREEN LEADERS GREEN LEADERS
ISRAEL AGRI TOUR ISRAEL AGRI TOUR

Media Coverages


SHARAD KRUSHI SHARAD KRUSHI
ಕೃಷಿ ಪೇಟೆ ಕೃಷಿ ಪೇಟೆ
DECCAN HERALD DECCAN HERALD
ದಿಗ್ವಿಜಯ NEWS ದಿಗ್ವಿಜಯ NEWS
ವಿಜಯ ವಾಣಿ ವಿಜಯ ವಾಣಿ

Full Image

Way2ABI VideosWay2ABI is a comprehensive solution for the problems faced by agribusiness operations. They offer project services, providing support from idea generation to implementation. Their Agri FBI system offers market information and intelligence to enable informed decision-making. Way2Market Agri CM is a unique trading platform that connects farmers, traders, processors, exporters, and input suppliers. Way2Agritech addresses labour issues through technology-based agriculture, and Way2Foods creates markets for farmers' produce. Way2ABI's Knowledge Centre and Agri Clinic are crucial knowledge transformation activities that benefit all agribusiness participants, including farmers.


Collaborationashoka SFAC Samarth kapppe startup brandmango startupkarnatka honda